THÔNG BÁO BUỔI GIẢNG VỀ VIẾT HỌC THUẬT CỦA GS. PAUL LEGE - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN

Đăng vào 15/03/2019 00:00

THÔNG BÁO

BUỔI GIẢNG VỀ VIẾT HỌC THUẬT CỦA GS. PAUL LEGE -

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN

 

Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về buổi giảng của GS. Paul Lege - Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 10:00 -12:00, thứ 5 ngày 21/3/2019.

2. Nội dung: buổi giảng về viết học thuật - special lecture on academic writing.

3. Ngôn ngữ: Tiếng Anh

4. Địa điểm: Phòng A207

5.Thành phần: Cán bộ, giảng viên, học viên quan tâm.

6. Đăng ký: Giảng viên và học viên đăng ký tham gia buổi giảng qua địa chỉ email: daohue.slp@gmail.com gồm tên, lớp, khoa chuyên môn trước ngày 20/3/2019.