Quá trình hình thành và phát triển Phòng Hợp tác quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 04/05/2017 14:45

1. Giới thiệu:

Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Trường, được thành lập theo Quyết định số 412/1998/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trước khi Phòng được chính thức thành lập, các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường do Tổ đối ngoại trực thuộc Phòng Hành chính Tổng hợp đảm nhiệm.

         Phòng Hợp tác quốc tế có các chức năng, nhiệm vụ dưới đây:

      

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xây dựng và phát triển hoạt động hợp tác quốc tế của Trường;

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xuất cảnh cho công chức, viên chức, người lao động của Trường đi công tác nước ngoài; cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường đi học tập, nghiên cứu, trao đổi theo các chương trình của Trường; thực hiện thủ tục nhập cảnh cho khách quốc tế đến làm việc tại Trường;

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình và dự án hợp tác quốc tế; soạn thảo các văn bản về hợp tác quốc tế của Trường;

4. Tổ chức triển khai, theo dõi và báo cáo Hiệu trưởng việc thực hiện kế hoạch, chương trình và dự án hợp tác quốc tế của Trường;

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, làm việc và thực hiện các yêu cầu về an ninh, an toàn khi đón, tiếp khách quốc tế và tổ chức các hoạt động có sự tham gia của khách quốc tế;

6.  Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nước ngoài đang học tại Trường, các chuyên gia, giảng viên nước ngoài đang làm việc tại Trường theo đúng quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Giới thiệu quan hệ hợp tác Quốc tế

Quan hệ hợp tác quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội ngày càng mở rộng và đã mang lại những kết quả quan trọng. Trường đã có quan hệ chính thức với nhiều cơ sở đào tạo luật của các nước và các tổ chức quốc tế, đã và đang thực hiện một số dự án quốc tế về đào tạo và nghiên cứu luật học.

Kết quả hợp tác quốc tế đã góp phần bổ sung nguồn lực cho nhà trường, tạo điều kiện cho đội ngủ cán bộ, giáo viên đi học tập, nghiên cứu và trao đổi khoa học ở nước ngoài để nâng cao trình độ và học hỏi kinh nghiệm. Trong những năm vừa qua đã có nhiều lượt cán bộ, giáo viên của Trường được đi học tập, nghiên cứu và giảng dạy ở nước ngoài. Số giáo sư nước ngoài đến giảng dạy tại Trường, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và thực tập sinh nước ngoài đến học tập tại Trường ngày càng gia tăng. 

a. Các đối tác nước ngoài hiện có của Trường Đại học Luật Hà Nội

 

TT

Tên trường/Tổ chức

1

Đại học Chính – Pháp, Trung Quốc

2

Đại học Tổng hợp Vân Nam, Trung Quốc

4

Đại học Tài chính – Chính pháp, Trung Nam, Trung Quốc

5

Đại học quốc lập Đài Loan, Trung Quốc

6

Học viện Tư pháp Quốc gia Lào

7

Đại học Tổng hợp Melbourne, Australia

8

Đại học Tổng hợp La Trobe, Australia

9

Đại học Tổng hợp New South Wales, Australia

10

Đại học Tổng hợp Gottingen, CHLB Đức

11

Đại học Tổng hợp Gissen, CHLB Đức

12

Đại học Kinh tế Kĩ thuật Berlin, CHLB Đức

13

Đại học Tổng hợp Tự do Berlin, CHLB Đức

14

Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản

15

Đại học Tổng hợp Keio, Nhật Bản

16

Đại học Tổng hợp Leeds, Vương quốc Anh

17

Đại học Quốc gia Singapore

18

Đại học Tổng hợp Akron, Hoa Kỳ

19

Đại học Tư pháp Quốc gia, Liên bang Nga

20

Đại học Tổng hợp Saint Petersburg, Liên bang Nga

21

Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc, Liên bang Nga

22

Học viện Tổng thống, Liên bang Nga

23

Học viện quan hệ quốc tế Moscow, Liên bang Nga

24

Đại học Tổng hợp Kyungpook, Hàn Quốc

25

Đại học Tổng hợp Yeungnam, Hàn Quốc

26

Đại học Tổng hợp Waikato, New Zealand

27

Viện pháp luật châu Á trụ sở tại Singapore

28

Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại Việt Nam

29

30

Friedric Ebert Stiftung (FES), Việt Nam

Đại học Khoa học Szeged, Hungary

31 Đại học  Victoria, Canada

b. Các Dự án do các đối tác nước ngoài tài trợ mà Trường đã thực hiện

- Dự án: "Đào tạo lại đội ngũ cán bộ pháp luật cho Việt Nam" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trợ giúp. Dự án này được bắt đầu từ năm 1998, với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường, đặc biệt nâng cao kỹ năng pháp luật thực hành cho cán bộ pháp luật của Việt Nam. Thông qua Dự án này, nhiều giảng viên của Trường đã được đào tạo để trở thành giảng viên của nòng cốt, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo lại đội ngũ cán bộ pháp luật của Việt Nam.

-  Dự án: "Tăng cường công tác đào tạo luật tại Việt Nam" do Chính phủ Thụy Điển trợ giúp thông qua Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế của Thụy Điển (SIDA), với mục tiêu tổng quát là:  (i) hoàn thiện một cách thiết thực nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy ở bậc đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học phù hợp với các nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền và yêu cầu của đổi mới; (ii) tăng cường khả năng đào tạo luật bằng cách nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, tăng cường hệ thống thông tin thư viện và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.  Dự án này bắt đầu thực hiện vào năm 1998 và đã kết thúc vào năm 2012. Đây là dự án quốc tế có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (nhiều giảng viên được đào tạo ở bậc tiến sĩ và thạc sĩ, nâng cao trình độ tiếng Anh) và phát triển hệ thống thông tin thư viện.

- Dự án “Hỗ trợ thực thi pháp luật hội nhập kinh tế” do USAID tài trợ  (từ năm 2009 – 2011) được thực hiện nhằm tập trung hỗ trợ cho Trường Đại học luật Hà Nội nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo các vấn đề về Luật thương mại quốc tế, tiếng Anh chuyên ngành luật. Trong khuôn khổ của Dự án này, nhiều tọa đàm, hội thảo về chương trình giảng dạy luật thương mại quốc tế, các bài giảng về luật thương mại quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam và Hoa Kỳ đã được thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án.

- Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu luật thương mại quốc tế cho các cơ sở đào tạo luật, cơ quan nhà nước, các nhà thực hành luật và các doanh nghiệp ở Việt Nam” do EU tài trợ và Cơ quan trực tiếp quản lý là Dự án EU-VIETNAM MUTRAP III (Bộ Công thương – Việt Nam). Mục tiêu tổng quát của Dự án là xây dựng năng lực cho Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế, nhằm giúp các đối tượng thụ hưởng trực tiếp của Dự án, trước hết là các cơ sở đào tạo luật, các cơ quan nhà nước, các công ty luật và doanh nghiệp, có khả năng đối mặt với các thách thức cũng như nắm bắt các cơ hội pháp lý phát sinh sau khi gia nhập WTO. Sản phẩm có ý nghĩa của Dự án này là Giáo trình Luật thương mại quốc tế (song ngữ Anh – Việt) hiện đang được sử dụng trong Trường. Cũng trong Dự án này, một số giảng viên của Trường đã có cơ hội được nghiên cứu, học tập ở nước ngoài.

- Dự án “Đưa môn học “Pháp luật về người khuyết tật” vào chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội” do Irish Aid và Văn phòng ILO tại Hà Nội tài trợ và hỗ trợ thực hiện. Dự án này giúp Trường Đại học luật Hà Nội xây dựng chương trình, đề cương môn học, giáo trình môn học. Trong khuôn khổ của Dự án này chương trình, đề cương môn học, giáo trình Luật người khuyết tật đã được xây dựng và hiện tại môn học này đang được triển khai giảng dạy cho sinh viên của Trường.

- Dự án “Hệ thống Tư pháp thân thiện với người chưa thành niên” đưa môn học Tư pháp đối với người chưa thành niên vào chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội” do UNICEF tài trợ và hỗ trợ thực hiện. Dự án này giúp Trường Đại học luật Hà Nội xây dựng chương trình, đề cương môn học, tài liệu giảng dạy môn học. Trong khuôn khổ của Dự án này chương trình, đề cương môn học, tài liệu giảng dạy môn học đã được xây dựng và hiện tại môn học này đang được triển khai giảng dạy cho sinh viên của Trường.

c. Một số chương trình trao đổi sinh, giảng viên với các đối tác nước ngoài

 

- Chương trình trao đổi sinh viên dài hạn (học kỳ trao đổi): Được thực hiện với Khoa Luật Đại học Quốc gia Singapore, Khoa Luật Đại học Quốc lập Đài Loan, Trường Luật Đại học La Trobe (Úc), Khoa Luật Đại học Tổng hợp Nagoya (Nhật Bản),Trường Luật, Đại học Tổng hợp Akron (Hoa Kỳ).

- Các chương trình trao đổi ngắn hạn (khóa học mùa hè), giao lưu trao đổi văn hóa dành cho sinh viên: Trường đã thực hiện các hoạt động này với Khoa Luật Đại học Tổng hợp Nagoya (Nhật Bản),  Khoa Luật Đại học Tổng hợp Giessen (CHLB Đức), Học viện Tổng thống (Liên bang Nga), Đại học Công giáo Pazamany Peter, Budapest  (Hungary).

- Các chương trình nghiên cứu ngắn hạn dành cho cán bộ, giảng viên của Trường tại Viện pháp luật châu Á (Singapore), Trung tâm trao đổi pháp luật châu Á Đại học Tổng hợp Nagoya và một số cơ sở đào tạo luật khác có quan hệ đối tác với Trường.

- Số giảng viên nước ngoài đến tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại Trường dưới nhiều hình thức ở cả bậc đại học và sau đại học ngày càng gia tăng. Hiện tại Trường có 01 Giáo sư người Đức và 03 giảng viên Nhật Bản đang làm việc toàn thời gian tại Trường trong các chương trình giảng dạy và nghiên cứu bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nhật.

- Hàng năm Trường đều tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến học tập tại Trường theo các trình độ và loại hình đào tạo khác nhau: Ngoài số sinh viên đến từ các nước truyền thống là Lào và Căm pu chia, đã có sinh viên của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đến học trong các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Đặc biệt, chương trình ngắn hạn Giới thiệu hệ thống pháp luật Việt Nam (Introduction to the Vietnamese Legal System)  do các giảng viên của Trường giảng dạy bằng tiếng Anh đã thu hút sự quan tâm của một số cơ sơ đào luật trên thế giới như: Khoa Luật, Đại học Tổng  Hợp San Francisco, Hoa Kỳ (đã đều đặn gửi sinh viên theo học chương trình này từ năm học 2012-2013), Trường Luật, Đại học Newcastle, Úc, Trường Luật, Đại học Tổng hợp Waikato, Niu-di-lân, Đại học Tổng hợp Akron, Hoa Kỳ, Học viện Tổng thống của Liên bang Nga.

d. Tính quốc tế trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường

- Với sự có mặt của hai trung tâm nghiên cứu và giảng dạy nước ngoài tại Trường là Trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật Nhật Bản của Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản và Trung tâm pháp luật Đức do FES tài trợ, các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của Nhà trường có sự tham gia tích cực của các chuyên gia pháp luật nước ngoài đến từ hai quốc gia này: Hàng năm Trung tâm pháp luật Đức của Trường tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề của các chuyên gia CHLB Đức, các khóa học mùa xuân, khóa mùa hè cho sinh viên Đức – Việt Nam tại Việt Nam, các  tổ chức giảng dạy tiếng Đức và pháp luật Đức bằng tiếng Đức, giảng dạy pháp luật châu Âu bằng tiếng Anh; Trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật Nhật Bản thực hiện việc giảng dạy tiếng Nhật, pháp luật Nhật Bản bằng tiếng Nhật cũng như tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế về các chủ đề được hai bên lựa chọn.

- Tạp chí Luật học của Trường đã có sự đóng góp của nhiều học giả nước ngoài đến từ CHLB Đức, Anh quốc, Úc, Trung Quốc, Thụy Điển.

-  Nhiều giảng viên của Trường đã tham gia vào các hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức ở nước ngoài và bước đầu đã có các công bố quốc tế dưới dạng sách tham khảo, sách hướng dẫn, bài báo khoa học.

e. Quốc tế hóa chương trình đào tạo

Trường đã xây dựng được một số chương trình liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài, trong đó một số môn học giảng dạy bằng tiếng Anh của chương trình liên kết đào tạo do giảng viên của Trường Đại học Luật Hà Nội đảm nhiệm;  Trường đang thực hiện chương trình chất lượng cao trong đó 20% số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình đào tạo cử nhân luật thương mại quốc tế có nhiều môn học được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh; đồng thời,  một số khóa học ngắn hạn dành cho sinh viên nước ngoài được giảng dạy bằng tiếng Anh cũng đã và đang thu hút được được sinh viên nước ngoài đến học tập tại Trường.

3. Thông tin liên hệ

Phòng Hợp tác quốc tế

Phòng A605, A606, Trường Đại học Luật Hà Nội

87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: Trưởng Phòng ( Phòng A 605): + (84) (024) 38358 169

                Phòng chuyên viên (Phòng A 606):  +  (84) (024)  37731 453     

Email:  hoptacquocte302@gmail.com

 1. Trưởng Phòng: PGS, TS. Nguyễn Văn Quang  email: nguyenvanquang@hlu.edu.vn

2. Phó Trưởng Phòng: TS. Phan Thị Lan Hương email: phanhuongdhl@gmail.com

3. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thanh Tùng email: thanhtungdhl@yahoo.com.vn

4. Chuyên viên: CN. Hoàng Trang Ly  email: hoangtrangly@gmail.com

5. Chuyên viên: ThS. Vũ Thùy Trang email: thuytrangdhl@gmail.com

6. Chuyên viên: CN. Đào Thị Huệ email: daohue.slp@gmail.com

7. Chuyên viên: CN. Hoàng Thúy Vân email: vivian.dav.2808@gmail.com