Tuyển chọn sinh viên trao đổi ASEAN Campus

Đăng vào 25/04/2017 15:28

THÔNG BÁO

    Lựa chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi dài hạn ASEAN Campus tại Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của  Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Phòng Hợp tác quốc tế thông báo về việc Lựa chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi dài hạn ASEAN Campus được tổ chức tại Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản. Chi tiết cụ thể như sau:

1.Thời gian :

6 tháng, từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018.

 2.Điều kiện:

- Sinh viên đạt kết quả cao tại Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Sinh viên học Luật năm thứ 2 hoặc 3 (tính đến thời điểm tháng 10/2017);

- Trình độ Tiếng Anh: TOEFL-iBT 79 điểm trở lên; TOEFL-PBT 550 điểm trở lên; TOEIC 730 điểm trở lên; IELTS 6.0 trở lên.

3. Số lượng: 01 sinh viên

        4. Kinh phí:

       - Học phí do Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản chi trả;

       - Sinh viên tự túc vé máy bay quốc tế;

       - Sinh viên tự chi trả tiền ăn, ở tại Nhật Bản hàng tháng;

Theo thông tin từ Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản tiền vé máy bay quốc tế khoảng ¥65,000 tương đương khoảng $650USD; tiền ăn và ở tại Nhật Bản là khoảng ¥65,000/tháng tương đương khoảng $650USD/tháng.

      5. Thời hạn đăng ký:

      -  Sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký tại Phòng Đào tạo.

      - Thời hạn đăng ký: từ 25/4/2017 đến 14/5/2017.

    6. Lịch phỏng vấn dự kiến: thứ Hai ngày 15/5/2017.