Học bổng Đại học Khazar, Azerbaijan

Đăng vào 10/04/2017 14:32

 Chương trình học bổng quốc tế của Đại học Khazar, Azerbaijan. Hạn nộp đơn: 17 giờ (giờ Baku)  thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2017. Chi tiết xem tại: 

http://www.khazar.org/en/menus/497/khazar_university_international_scholarship_program_sup_style_color_red_new_sup_